whatsapp
whatsapp
whatsapp
×

Uzmanlıklar;

Çocuk sağlığı ve hastalıklarıYapılan muayene ve işlemler;

* Çocuk sağlığı izlemi

* Yenidoğan bebek takibi

* Büyüme,gelişme takibi

* Aşı takibi, menenjit ve rotavirüs aşılarının uygulanması

* İştahsız çocuklara yaklaşım

* Astım, bronşit, alt ve üst solunum yolu enfeksiyonları tanı ve tedavisi

* Ateşli çocuklarda tanı ve tedavi

* Çocukluk çağı döküntülü hastalıkları tanı ve tedavisi

* Sık hastalanan çocukların takibi ve tedavisi

* Hırıltılı çocukların tanı ve tedavisi

* Kusma, ishal, kabızlık, reflü gibi sindirim sistemi hastalıklarının tanı ve tedavisi

* İdrar yolu enfeksiyonlarının tanı ve tedavisi

* Ve diğer tüm çocukluk çağı hastalıklarının tanı, tedavi ve takibi yapılmaktadır.


Yetişkin Yaş Grubunda Yapılan Uygulamalar;


Glutatyon serum tedavisi

Vitamin c tedavisi

Vitamin B tedavileri